Privacy Statement

Algemeen
Spanje Workation vindt zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen bij het gebruik van je persoonsgegevens altijd de actuele wet- en regelgeving naleven (o.a. wet bescherming persoonsgegevens). In het vervolg van deze Privacyverklaring lichten wij toe hoe wij aan jouw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat je rechten zijn en waar je terecht kunt met vragen, opmerkingen en eventuele klachten.

Wanneer je vragen hebt die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan, of wanneer je klachten hebt over de manier waarop er met je persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kun je ons dit laten weten door een e-mail te sturen aan infolahaya@tourspain.es

Persoonsgegevens
Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen ter uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst. Wij willen deze persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die Spanje Workation aanbiedt. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees op onze nieuwsbrief om je op de hoogte te kunnen brengen van onze producten, diensten en aanverwante zaken. Indien je deze niet wenst te ontvangen dan kun je je via de link op deze nieuwsbrief afmelden of dit via ons e-mailadres laten weten. Wij zullen het versturen van marketinginformatie meteen na ontvangst van je verzoek stopzetten.

Wij zorgen ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door jouw verstrekte en opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Je hebt altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze centrale database zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of je gemotiveerd uitleggen waarom jouw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

Wanneer je meent dat het gebruik, dat wij van jouw persoonsgegevens maken, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor je deze hebt gegeven of afwijkt van deze Privacyverklaring, dan kun je dit via ons e-mailadres infolahaya@tourspain.es doorgeven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Spanje Workation met je heeft gesloten of als dat verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

IP-adres
Spanje Workation kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over jouw emailadres, bijvoorbeeld door het opvragen van informatie via de site. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen die zijn gekoppeld aan jouw Internet Protocol-adres (IP-adres). Als je een webpagina opvraagt is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van jouw IP-adres. Dit is een nummerreeks die iedere keer wanneer je inlogt op het internet automatisch door jouw internetprovider aan jouw computer wordt toegekend, zodat jouw computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor ons niet mogelijk om alleen aan de hand van uw jouw IP-adres je identiteit te achterhalen, tenzij je die aan ons zelf hebt doorgegeven. Wij kunnen alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar jou worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen ons een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze websites bezoeken.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens van deelnemers via deze site (bijvoorbeeld bij deelname aan acties/evenementen) vastgelegd in de database van Spanje Workation. Spanje Workation gebruikt gegevens van bezoekers van de website(s) voor de uitvoering van de overeenkomst.

Backup- en beveiligingstechnieken
Wij maken gebruik van beveiliging- en backuptechnieken, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw en onze gegevens en om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen dan wel te kunnen herstellen.

Klikgedrag en cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in jouw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet-technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Door plaatsing van cookies is het mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Je kunt in je browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor je gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van de internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Google Analytics
Naast het opslaan van gegevens maken wij gebruik van Google Analytics, zodat wij de gewoonte, de wensen en het gebruikersgedrag van de bezoeker kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen wij onze websites beter afstemmen op de doelgroep en beter voldoen aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google Analytics kan worden bijgehouden hoe vaak er op een bepaald item wordt geklikt en welke pagina’s het op de website goed doen of eventueel verbeterd kunnen worden. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Links naar andere websites
Op de website tref je links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Twitter/Facebook/Instagram buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter of Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Deze organisaties hanteren voorts hun eigen algemene voorwaarden en privacyregels welke van toepassing zijn op het gebruik van hun platform. Door gebruik te maken van deze buttons accepteer je de voorwaarden die deze organisaties gebruiken.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Het meest recente Privacy Statement wordt op deze plek gepubliceerd. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.